Termeni şi condiţii de utilizare a site-ului www.uniformemedicaleonline.ro

 

I. Informaţii generale despre noi

-          site-ul www.uniformemedicaleonline.ro este creat şi administrat de SC IMPRESSMED SRL, înregistrat la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu numărul J22/2232/2015, Cod Unic de Înregistrare 35327090, având sediul social în Iaşi, Str. Prof. Emil Honoriu, nr. 4M, parter, cod poştal 700717

-          e-mail de contact: office@uniformemedicaleonline.ro

-          telefon de contact: 0720.068.460

 

II. Acceptarea termenilor şi condiţiilor

Accesând şi utilizând acest site, acceptaţi, fără limitări sau calificări, aceste condiţii şi luaţi la cunoştinţă că orice alte acorduri între dumneavoastră şi SC IMPRESSMED SRL sunt înlocuite prin prevederile acestor termeni şi condiţii. Dacă nu sunteţi de acord cu termenii şi condiţiile puse la dispoziţie, vă rugăm sa nu utilizaţi acest site.

 

Prezentul document stabileşte termenii şi conditiile generale de utilizare a site-ului www.uniformemedicaleonline.ro şi de achiziţionare a produselor prezentate, de către orice Utilizator, în lipsa unui acord special dintre aceştia şi IMPRESSMED.

 

Utilizatorul nu poate să-şi revoce acordul exprimat în favoarea termenilor şi condiţiilor pe perioada derularii unui Contract sau până în momentul în care acesta nu va achita contravaloarea tuturor Contractelor neonorate faţă de IMPRESSMED.

 

Accesul la site este permis doar Utilizatorilor care au cel putin 18 ani împliniţi, şi care s-au înregistrat corespunzator, cu domiciliul, reşedinţa sau orice alt drept de şedere legală în România. Dacă aveţi vârsta cuprinsă între 16 şi 18 ani, puteţi folosi site-ul cu acordul părinţilor sau a tutorelui legal care este de acord cu termenii şi condiţiile acestui site. Nicio persoană cu vârsta mai mică de 16 ani nu are voie să folosească acest site, datorită lipsei capacităţii de a contracta. Dreptul de utilizare a acestui site este rezervat personal Utilizatorului şi nu este transmisibil altei persoane sau entităţi. 

 

Prin înregistrare, Utilizatorul declară pe propria raspundere că îndeplineşte toate condiţiile enunţate, împreună cu condiţiile legale impuse pentru a avea capacitatea de a contracta, şi acceptă termenii şi condiţiile. Utilizatorul foloseşte site-ul pe riscul propriu, SC IMPRESSMED SRL fiind liberă de orice răspundere pentru eventualele daune directe sau indirecte cauzate de utilizarea sau accesarea/vizitarea site-ului sau ca urmare a utilizării informaţiilor de pe site.

 

Utilizatorul a luat la cunoaştinţă că, deşi Internetul este adesea un mediu sigur, există înteruperi sau probleme care ţin de serviciile de internet care sunt în afara puterii SC IMPRESSMED SRL, iar societatea nu poate fi găsită responsabilă pentru orice pierderi de date în timpul transmiterii informaţiilor pe Internet. Deşi obiectivul SC IMPRESSMED SRL este să facă site-ul să fie accesibil 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână, site-ul ar putea fi indisiponibil din când în când pentru orice motiv, incluzând mentenanţă şi verificări tehnice. Întelegeţi şi aţi luat la cunoştinţă că din cauza circumstanţelor, fie ele în afara sau în puterea SC IMPRESSMED SRL, accesul la site poate fi întrerupt, suspendat sau terminat la un moment dat.

 

IMPRESSMED, în calitate de autor/proprietar/administrator al site-ului www.uniformemedicaleonline.ro poate, în orice moment şi fără notificare prealabilă, să revizuiască aceşti termeni şi condiţii prin actualizarea lor. Sunteţi obligat să respectaţi oricare şi toate astfel de revizuiri şi de aceea va trebui să vizitaţi această secţiune a site-ului nostru în mod periodic pentru a lua la cunoştinţă notificările actualizate.

 

III. Definiţii

Conţinutul site-ului: informaţiile existente pe site-ul www.uniformemedicaleonline.ro, care pot fi vizualizate sau accesate prin utilizarea unui echipament care permite aceste operaţiuni; conţinutul oricărui e-mail trimis utilizatorilor de către IMPRESSMED, prin orice mijloc de comunicare disponibil; orice informaţie transmisă, prin orice mijloc de comunicare, de către un angajat alIMPRESSMED.

 

Cumpărător: orice persoană fizică/juridică, care lansează o comandă pe site.

 

Utilizator: orice persoană fizică sau juridică, de drept public sau privat, care obţine acces la Conţinutul site-ului, în baza unui acord de utilizare întreIMPRESSMED şi acesta şi care necesită crearea şi utilizarea unui CONT.

 

Cont: ansamblul format dintr-o adresă de e-mail şi o parolă care permit unui singur Utilizator accesul la zone restricţionate pentru non-utilizatori ale site-ului.

 

Comandă de produse: operaţiunea de lansare a unei cereri de cumpărare, din partea cumpărătorului. Prin lansarea comenzii, cumpărătorul declară că a aceptat implicit termenii şi condiţiile.

 

Ofertă: oferirea spre vânzare a unui anumit produs, determinat şi individualizat prin caracteristicile sale, în limita stocului.

 

Ziua comenzii: ziua calendaristică, cu intervalul orar de la ora 00:00 până la ora 23:59, în care un consumator a plasat o comandă. Momentul încheierii contractului: momentul încheierii contractului la distanţă îl constituie momentul primirii facturii proforme în secţiunea “Facturile mele” sau pe adresa de e-mail de către un utilizator.

 

Contractul la distanţă: contractul de furnizare de produse, recunoscut de legea română, încheiat între un utilizator şi comerciant care utilizează în mod exclusiv, înainte şi la încheierea acestui contract, una sau mai multe tehnici de comunicaţie la distanţă, respectiv prin www.uniformemedicaleonline.ro

 

Newsletter: mijlocul de informare periodică, transmis de IMPRESSMED doar clienţilor săi, având acordul prealabil al acestora, exclusiv electronic, cu privire la produsele şi promoţiile în desfăşurare.

 

IV. Conduita utilizatorului

Ca utilizator, înţelegeţi şi sunteţi de acord cu următoarele responsabilităţi:
- să furnizaţi date adevărate, exacte şi complete despre dumneavoastră;
- să menţineţi şi înnoiţi, atunci când este cazul, datele de înregistrare pentru a fi adevărate, exacte şi complete.


Ca utilizator, vă asumaţi obligaţia de a nu face următoarele:
- să publicaţi materiale care conţin viruşi sau alte programe cu intenţia de a distruge acest sistem sau orice informaţie care este parte componentă a acestui sistem;
- să publicaţi materiale cu drept de autor, dacă nu sunteţi autorul sau dacă nu aveţi permisiunea autorului de a publica materialul respectiv;
- să publicaţi materiale obscene, defăimătoare, de ameninţare sau răuvoitoare faţă de un alt utilizator, persoană fizică sau juridică, materiale ori informaţii interzise de prevederile legale în vigoare;
- să publicaţi o imagine sau o afirmaţie care contravine normelor legale în vigoare.


Accesând formularul de înregistrare prin care vă transmiteţi datele dumneavoastră personale în vederea participării la diverse acţiuni (de informare, promoţionale, publicitare etc) organizate de către IMPRESSMED, declaraţi că sunteţi de acord cu următoarele:
- ca datele personale solicitate să fie colectate, stocate şi prelucrate de către IMPRESSMED;
- ca datele personale să fie utilizate pe o perioadă nedeterminată, precum şi în vederea unor contactări ulterioare;
- să primiţi din parteaIMPRESSMED diverse materiale publicitare, de informare, propuneri şi invitaţii de participare la diverse activităţi, precum şi diverse obiecte, produse şi/sau mostre de produse, serviciul de tip newsletter.
Utilizatorii site-ului pot trimite comentarii, note, sugestii, idei sau observaţii cu privire la conţinutul şi structura site-ului, respectiv pot adresa întrebări atâta timp cât conţinutul acestora nu este ilegal, obscen, ameninţător, defăimător, care să afecteze viaţa privată, drepturile de proprietate intelectuală ale IMPRESSMED sau ale unor terţe părţi şi care nu conţin viruşi, derulează campanii politice/electorale, solicitări comerciale, scrisori în lanţ, mailinguri în masă sau orice altă formă de spam. Nu puteţi folosi o adresă de e-mail falsă sau să impersonaţi o altă persoană sau entitate. IMPRESSMED îşi rezervă dreptul, dar nu şi obligaţia, de a îndepărta sau edita o astfel de informaţie transmisă.

 

La utilizarea site-ul sunteţi răspunzător pentru asigurarea confidenţialităţii datelor referitoare la contul dumneavoastră de acces (numele de utilizator şi parola) şi sunteţi de acord să vă asumaţi întreaga responsabilitate pentru activităţile/acţiunile desfăşurate pe site cu contul şi parola dumneavoastră. În cazul în care confidenţialitatea acestor date de acces a fost compromisă, veţi notifica imediat IMPRESSMED pentru a bloca accesul la cont şi a vă genera cât mai rapid unul nou. Efectuarea de operaţiuni neautorizate ca utilizarea abuzivă, utilizarea frauduloasă, accesul neautorizat, modificarea, copierea de informaţii în vederea comercializării lor, blocarea accesului ş.a.m.d asupra acestui site vor fi pedepsite conform legii.

 

V. Drepturi de autor şi mărci înregistrate

Tot conţinutul prezent în site este proprietatea exclusivă SC IMPRESSMED SRL sau este folosit cu permisiunea expresă a posesorului dreptului de autor sau a mărcii înregistrate. Copierea, distribuirea, transmiterea, postarea, folosirea link-urilor sau modificarea site-ului fără perrmisiunea în scris a SC IMPRESSMED SRL este strict interzisă. Orice violare a acestui acord poate rezulta în încălcarea copyright-ului, a mărcii înregistrate sau a oricărei alte proprietăţi intelectuale, iar Utilizatorul poate fi tras la răspundere penală.

Site-ul conţine material protejat de legea drepturilor de autor, mărci înregistrate sau alte materiale înregistrate, incluzând, fără a se limita la, text, programe software, fotografii, video-uri, grafică, muzică şi sunet şi tot conţinutul site-ului este protejat de legea drepturilor de autor. SC IMPRESSMED SRL are dreptul să selecteze, coordoneze, aranjeze şi să promoveze astfel de materiale. Utilizatorul nu are dreptul să modifice, să posteze, să participe în transferul sau vânzarea, să creeze variante derivate ale, sau în orice fel, să exploateze conţinutul site-ului parţial sau în totalitate. Utilizatorul nu are voie să descarce, printeze sau salveze materialul protejat pentru uzul personal al Utilizatorului. Decât dacă este specificat în mod expres, nu este permisă copierea, redistribuirea, retransmiterea, publicarea sau exploatarea comercială a materialului descărcat fără acordul SC IMPRESSMED SRL sau acordul deţinătorului drepturilor de autor. Dacă copierea, redistribuirea sau publicarea materialului înregistrat este permisă, schimbarea sau ştergerea atribuţiilor autorului nu vor fi permise. Utilizatorul a luat la cunoştinţă că nu-i este permis să-şi asume drepturi de autor prin descărcarea materialului protejat prin legea drepturilor de autor.

 

SC IMPRESSMED SRL îşi rezervă dreptul să înceteze acest acord cu oricare dintre utilizatorii care încalca în mod repetat drepturile terţilor în cazul în care sunt primite reclamaţii de la deţinătorii drepturilor de autor sau de la reprezentaţii acestora. Fără a limita urmatoarele, dacă credeţi că există material care intra sub incidenţa drepturilor de autor şi a fost copiat sau postat din/pe site încălcând drepturile de autor, veţi furniza SC IMPRESSMED SRL următoarele informaţii:

- o semnătură fizică sau electronică a persoanei autorizate să acţioneze în numele deţinătorului drepturilor de autor;

- identificarea şi localizarea materialului din site;

- o declaraţie scrisă din partea dumneavoastră din bună-credinţă prin care credeţi că există material folosit în mod ilegal pe site;

- numele dumneavoastră şi informaţiile de contact (număr de telefon sau adresa de email)

- o declaraţie prin care dumneavoastră confirmaţi că informaţiile de mai sus sunt corecte şi că, sub legea Codului Penal, sunteţi deţinătorul drepturilor de autor sau sunteţi autorizat de acesta să luaţi măsuri pentru a proteja materialul propriu.

 

Aici sunt informaţiile prin care puteţi să contactaţi unul din reprezentanţii SC IMPRESSMED SRL-D pentru a depune o plângere legată de drepturile de autor:

SC IMPRESSMED SRL
În Atenţia : Tanasă Magdalena
Iaşi, Str. Prof. Emil Honoriu, nr. 4M, parter, 700717
office@uniformemedicaleonline.ro

 

VI. Etapele vânzării

VI. 1. Vizualizarea produselor este permisă oricărui Utilizator. SC IMPRESSMED SRL îşi rezervă dreptul de a limita accesul la serviciile sale şi de a şterge Contul oricărui Utilizator, în cazul justificat în care consideră că accesul şi existenţa Contului ar putea prejudicia în vreun fel societatea.

Preţurile existente pe acest site sunt exprimate în LEI, cu TVA inclus, şi nu includ cheltuielile de livrare.

 

VI. 2. Plasarea comenzii online

Utilizatorul consimte că toate datele sale furnizate, sunt complete şi concordante cu realitatea la data plasării comenzii, denumită în continuare “comandă emisă”. Responsabilitatea pentru furnizarea tuturor datelor necesare facturării şi livrării revine clientului.

IMPRESSMED îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral comanda efectuată de Utilizator, după notificarea acestuia prealabilă, fără a exista nicio obligaţie ulterioară a vreunei părţi faţă de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă daune-interese, în situaţiile:

a) datele furnizate de către Utilizator pe site sunt incomplete sau incorecte;

b) comportamentul Utilizatorului poate şi/sau produce daune de orice natură de partea IMPRESSMED;

c) pentru alte motive întemeiate, care să justifice aceasta măsură.

 

VI. 3. Încheierea contractului la distanţă

Conform art. 9 din legea comerţului electronic, având titlu marginal “Încheierea contractelor prin mijloace electronice”, dacă părţile nu au convenit altfel, contractul se consideră încheiat în momentul în care acceptarea ofertei de a contracta a ajuns la cunoştinţa ofertantului.

 

După lansarea de către dumneavoastră a comenzii de produs/produse, veţi primi automat mesajul de confirmare al comenzii dumneavoastră sub forma unui email ce include factura proformă. La momentul primirii facturii proforme se consideră întrunirea acordului de voinţă şi încheierea validă a Contractului la Distanţă, în conformitate cu prevederile O.G. 130/2000, modificată.

 

În cazul în care produsul sau produsele respective nu se afla în stoc şi nici nu pot deveni disponibile în 3-5 zile lucrătoare, veţi fi contactat telefonic de un reprezentant de vânzări IMPRESSMED.

 

VI. 4. Denunţarea unilaterală a contractului

Consumatorul are dreptul să notifice în scris comerciantului că renunţă la cumpărare, fără penalităţi şi fără invocarea unui motiv, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea produsului. Denunţarea unilaterală a contractului se face printr-un e-mail trimis la adresa office@uniformemedicaleonline.ro. În termen de 30 de zile de la denunţarea unilaterală, consumatorul va primi înapoi preţul plătit pentru produsul respectiv.

 

Curgerea termenului de 10 zile pentru denunţarea unilaterală se calculează din ziua lucrătoare următoare zilei în care consumatorul a primit produsul. Nu se aplică dispoziţiile denunţării unilaterale a contractului şi nici nu se vor putea pretinde despăgubiri când data cererii de denunţare depăşeşte termenul de 10 zile, calculat conform explicaţiilor anterioare.

 

Dacă utilizatorul doreşte înlocuirea produsului cu unul asemănător, acest lucru este posibil, sub condiţia concordanţei preţurilor.

 

VI. 5. Livrarea produselor

Se asigură livrarea contra-cost la domiciliul Utilizatorului, care va fi informat anterior cu privire la contravaloarea taxelor de transport.

 

În cazul denunţării unilaterale a contractului, pe lânga condiţiile prevăzute la punctul VI.4, utilizatorul trebuie să returneze produsele exact în starea în care au fost primite (ambalaj nedeteriorat, lipsa deteriorării fizice etc) şi să suporte cheltuielile de transport. Singura situaţie în care IMPRESSMED va acoperi cheltuielile de transport este cea a neconformităţii produsului comandat cu cel primit, caz în care ne asumăm culpa şi asigurăm trimiterea produsului cerut în maxim 30 de zile.

 

Înainte de a returna produsele, vă rugăm să ne contactaţi telefonic sau pe e-mail pentru a vă furniza toate datele necesare transportului.

 

Nu se pot returna produsele în următoarele situaţii:

a)      produsul nu mai este în aceeaşi stare în care a fost primit (în ambalajul original, cu etichetele intacte şi cu documentele însoţitoare);

b)      în conformitate cu art. 10 lit.c din O.G. 130/2000, vânzătorul îşi rezervă dreptul de a nu accepta returnarea produselor care, prin natura lor, nu pot fi returnate sau care se pot degrada ori deteriora rapid, cum ar fi produse de lenjerie intimă şi costumele de baie etc.

 

În cazul în care s-a returnat un produs, iar vânzătorul nu dispune de un produs corespunzător pentru înlocuire, acesta va oferi clientului contravaloarea produsului, în termen de cel mult 30 de zile de la returnare. Contravaloarea serviciilor suplimentare, incluzând dar nelimitându-se la, transportul şi asigurarea produselor pe timpul transportului, achitate de Utilizator, nu se rambursează.

 

VII. Confidenţialitate

SC IMPRESSMED SRL respectă şi protejează dreptul la intimitate şi viaţa privată a utilizatorilor site-ului. SC IMPRESSMED SRL este înregistrată în registrul de evidenţă a prelucrării datelor cu caracter personal. SC IMPRESSMED SRL are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră. Scopul colectării datelor este de a asigura utilizatorilor serviciilor oferite pe site informaţii şi servicii de cea mai bună calitate, precum şi servicii de marketing, reclamă şi publicitate.

 

Accesarea site-ului implică acceptul expres al Utilizatorului ca datele lor personale să fie păstrate şi prelucrate de SC IMPRESSMED SRL. SC IMPRESSMED SRL nu solicită şi nu stochează niciun fel de informaţii referitoare la cardul bancar al Utilizatorului.

 

Colectarea datelor se face prin diverse modalităţi şi instrumente specifice precum: soft profesional de urmărire a traficului, aplicaţia de gestiune a newsletterului, prin salvarea în baze de date a diversele formulare de contact disponibile pe site care sunt completate de către utilizatori, prin chestionare online etc.

 

SC IMPRESSMED SRL poate să colecteze involuntar şi alte date (adresa IP, ora exactă a vizitei, locul de unde se face accesul, numele şi versiunea browser-ului de internet, sistem de operare etc.) furnizate de către browserul prin intermediul căruia se face accesul la site şi pot fi folosite exclusiv pentru a îmbunătăţi serviciile oferite sau cu scop statistic.

 

Utilizatorul are dreptul de a se opune colectării datelor sale personale şi să solicite ştergerea acestora, revocându-şi astfel acordul dat pentru acceptarea Termenilor şi Condiţiilor, renunţând astfel la orice drept, fără nicio obligaţie ulterioara sau fără ca vreo parte să poată pretinde daune-interese. Pentru exercitarea acestui drept Utilizatorul se va adresa SC IMPRESSMED SRL, conform datelor de contact disponibile pe site. Utilizatorul are dreptul de a-şi modifica datele pe care le-a declarat iniţial pentru a reflecta orice modificare survenită ulterior obţinerii contului.

 

Pentru mai multe informaţii cu privire la confidenţialitate, vă invităm să accesaţi secţiunea “Politica de confidenţialitate” a site-ului nostru.

 

VIII. Limitarea răspunderii SC IMPRESSMED SRL

În niciun caz nu va fi SC IMPRESSMED SRL făcută responsabilă pentru orice daună apărută în mod indirect, accidental, special sau în consecinţa încheierii acestui acord.

 

IX. Terminarea prezentului acord

SC IMPRESSMED SRL poate termina acest acord oricând. Fără a limita următoarele, SC IMPRESSMED SRL are dreptul să termine sau să suspende oricând oricare dintre parole sau conturi ale Utilizatorului în eventualitatea în care conduita Utilizatorului nu respectă Termenii acestui acord.

 

X. Legislaţie aplicabilă şi jurisdicţie

Acest acord a fost redactat cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare. Situaţiile care nu au fost acoperite de prevederile acestui acord se vor rezolva aplicând normele comune de drept comercial din legea 287/2009 (Noul Cod Civil) intrată în vigoare la 1 octombrie 2011, legea 365/2002 privind comerţul electronic, modificată şi completată, OG 130/2000 privind regimul juridic al contractelor la distanţă şi alte acte normative incidente.

 

În caz de litigiu, instanţa competentă va fi cea de la sediul comerciantului, în baza principiului “contractele la distanţă se consideră încheiate la locul unde se află ofertantul”. Instanţa va ţine cont că prezentul acord are putere de lege între părţi. În cazul în care se constată nulitatea unei prevederi din acest acord, se va anula doar clauza respectivă (nulitate parţială) şi nu întregul acord (nu se va sancţiona cu nulitatea totală a acordului).